10RK

  • 3100
  • 18600
    • 440
    • 100

IS, KV-85, IS-M, KV-1S, Obj. 257, Obj. 705, IS-2-II, , IS-3-II, , SU-152, IS-3, KV-3, KV-13, ISU-152, Obj. 704, ST-I, T-150, KV-4, KV-2, KV-1, T-10